Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.23, godz. 21:57
kontakt
INPRO

Komunikaty

22/10/21 14:15 INPRO S.A.: Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem.
13/10/21 14:42  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2021 roku (tabela, aktl.)
14:36  brak uprawnień GPW: Komunikat - INPRO
14:32 INPRO S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.
13:53  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki INPRO S.A.
12/10/21 13:40  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2021 roku (tabela)
07/10/21 13:56 INPRO S.A.: Emisja obligacji serii C
06/10/21 12:50  brak uprawnień Inpro sprzedało w III kw. 166 lokali wobec 193 lokali przed rokiem
12:38 INPRO S.A.: Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w III kwartale 2021 roku.
12:14  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki INPRO S.A.
01/10/21 13:03 INPRO S.A.: Nabycie obligacji własnych Emitenta w celu umorzenia
29/09/21 11:57 INPRO S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z mBank SA.
21/09/21 11:41  brak uprawnień Inpro chce sprzedać w '21 więcej lokali rdr; sytuacja na rynku jest dobra (wywiad)
15/09/21 14:12  brak uprawnień Inpro wyemituje czteroletnie obligacje o łącznej wartości do 35 mln zł
14:03 INPRO S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.