Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 15:04
kontakt
GOBARTO

Komunikaty

16/09/21 17:37 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
17:35 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
23/08/21 11:56 GOBARTO SA: GOBARTO S.A. - zmiana terminu publikacji raportów półrocznych za 2021 rok
21/06/21 15:01 GOBARTO SA: GOBARTO S.A - zmiana Statutu Emitenta
26/05/21 17:53 GOBARTO SA: GOBARTO S.A. - powołanie osoby nadzorującej
17:51 GOBARTO SA: GOBARTO S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 maja 2021 roku
17:49 GOBARTO SA: GOBARTO S.A - treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 maja 2021 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami
24/05/21 17:33 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:23 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
12/05/21 09:05 GOBARTO SA: GOBARTO S.A - drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną MEAT - PAC spółka z o.o.
06/05/21 10:06 GOBARTO SA: GOBARTO S.A - zmiana terminu publikacji raportów kwartalnych za 1 kwartał 2021
27/04/21 09:17 GOBARTO SA: GOBARTO S.A - projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
09:10 GOBARTO SA: GOBARTO S.A - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22/04/21 14:25 GOBARTO SA: GOBARTO S.A - pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną MEAT - PAC spółka z o.o.
31/03/21 18:18 GOBARTO SA: GOBARTO SA