Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 02:54
kontakt
TORPOL

Komunikaty

06/06/23 12:52 TORPOL S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.
24/05/23 16:04  brak uprawnień Torpol przeznaczy zysk za '22 na zwiększenie kapitału rezerwowego
15:55 TORPOL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 24 maja 2023 roku
13:07 TORPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.
11:42 TORPOL S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A.
22/05/23 10:42  brak uprawnień Torpol spodziewa się pogorszenia marży; powrót do wypłaty dywidendy możliwy w lepszym otoczeniu
19/05/23 17:46  brak uprawnień Torpol miał w I kw. 14,4 mln zł zysku netto; portfel zamówień ma wartość ok. 1,65 mld zł
17:16 TORPOL S.A.: TORPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/23 16:14  brak uprawnień Torpol ma umowę z PKP PLK o wartości ok. 783,7 mln zł netto
16:03 TORPOL S.A.: Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na roboty budowlane
09/05/23 18:30  brak uprawnień Wstępne wyniki Torpolu w pierwszym kwartale 2023 vs. konsensus PAP (tabela)
17:18 TORPOL S.A.: Informacja w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2023 roku
28/04/23 13:59  brak uprawnień Trigon DM rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Torpolu od zalecenia "trzymaj" i ceny docelowej 20 zł
26/04/23 16:52 TORPOL S.A.: Projekty uchwał oraz dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzeni TORPOL S.A. zwołane na dzień 24 maja 2023 roku
16:35 TORPOL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 24 maja 2023 roku