Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 19:32
kontakt
TRAKCJA

Komunikaty

12/10/21 14:21  brak uprawnień Trakcja sprzedała grunty za 25 mln zł, będzie to miało wpływ na wyniki IV kw. '21
14:10 TRAKCJA S.A.: Zawiadomienie o zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości oraz podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
01/10/21 14:06 TRAKCJA S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną AB Kauno Tiltai
27/09/21 16:33  brak uprawnień OFE PZU ma mniej niż 5 proc. głosów w spółce Trakcja
16:27 TRAKCJA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
23/09/21 12:40  brak uprawnień PKP PLK otrzyma z budżetu 5,2 mld zł, z czego 4,5 mld zł na remonty - projekt ustawy
22/09/21 14:37  brak uprawnień PKP PLK planuje ogłosić do końca '21 przetargi z KPK na 1,4 mld zł; kwota ta może wzrosnąć
15/09/21 18:19  brak uprawnień Portfel zamówień Trakcji na koniec czerwca wynosił ok. 2,5 mld zł
17:33 TRAKCJA S.A.: TRAKCJA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10/09/21 17:10 TRAKCJA S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. wraz z projektami uchwał
15:51 TRAKCJA S.A.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze
15:50 TRAKCJA S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Trakcja S.A.
15:49 TRAKCJA S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 10 września 2021 roku
08/09/21 17:56 TRAKCJA S.A.: Informacja o zgłoszeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki przez akcjonariusza Spółki
19/08/21 18:20 TRAKCJA S.A.: Wniosek akcjonariusza dotyczący rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki