Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 22:58
kontakt
ERBUD

Komunikaty

21/10/21 17:34 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartość 40,3 mln zł netto na budowę budynku wielorodzinnego w Gdańsku.
07/10/21 13:38 ERBUD S.A.: Informacja o wypełnieniu się warunków zawieszających Umowy z dnia 2021-08-02 opblikowanej w RB 70/2021.
06/10/21 16:24 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartosci 47 mln zł na realizację zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalem usługowym, garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu ul. Pstrowskiego w Olsztynie.
01/10/21 14:30 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 29,2 mln zł netto na budowę hali widowiskowo-sportowej w Dęblinie.
29/09/21 13:36 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
28/09/21 17:46  brak uprawnień GPW: Komunikat - ERBUD
17:35  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki ERBUD S.A.
13:59 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksów do znacząccej Umowy finansowej z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.
22/09/21 12:53  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki ERBUD S.A.
20/09/21 17:49 ERBUD S.A.: Alokacja obligacji serii D.
15/09/21 10:34  brak uprawnień Erbud ma umowę z SGH na budowę budynku dydaktycznego za 69,8 mln zł netto
10:27 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy na realizację budynku dydaktyczno-administracyjnego pn. "Centrum Przestrzeni Innowacyjnej" przy ul. Batorego 8 w Warszawie o wartości 69,8 mln zł.
13/09/21 12:26 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy na budowę budynku Sądu Rejonowegow Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 1C o wartości 24,6 mln zł
10:05  brak uprawnień Trigon DM rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Erbudu i Onde od zalecenia "kupuj"
08/09/21 17:20  brak uprawnień GPW: Komunikat: ERBUD S.A