Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 21:36
kontakt
GPW

Komunikaty

25/10/21 18:18 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy na plusie; hossa spółek spożywczych
17:53 brak uprawnień Transakcje pakietowe
17:40 brak uprawnień GPW: Komunikat: KRUK
17:38 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii C spółki FAMUR S.A.
17:36 brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii 13 emitowanych przez FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ
16:41 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG
16:38 brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG
13:10 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy utrzymują lekkie poranne wzrosty
13:08 brak uprawnień GPW: sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki URTESTE S.A.
09:43 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Lekkie wzrosty indeksów
09:06 brak uprawnień WIG 20 na otwarciu wyniósł 2415,52 pkt (-0,06%)
08:56 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 może odbić
22/10/21 18:50 brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii W2 spółki BEST S.A.
18:48 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki PLASMA SYSTEM S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect
18:37 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki MR HAMBURGER S.A.