Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 21:28
kontakt
ACTION

Komunikaty

15/10/21 09:00  brak uprawnień DM BOŚ dodał Asseco SEE, LiveChat, Comarch, PlayWay, Action i Grodno do listy długich pozycji
05/10/21 14:03 ACTION S.A.: Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A. Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A.
30/09/21 18:21 ACTION S.A.: ACTION S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/21 17:04 ACTION S.A.: Wykreślenie hipotek Wierzycieli Grupy IV w wykonywaniu Układu.
07/09/21 08:14  brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "kupuj" Action, cena docelowa 20,7 zł
06/09/21 11:54 ACTION S.A.: Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A.
31/08/21 16:34 ACTION S.A.: Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Action S.A.
30/08/21 13:50 ACTION S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz ustalenie daty pierwszego notowania na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Action S.A.
12:54  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych serii D spółki ACTION S.A.
26/08/21 16:40 ACTION S.A.: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych ACTION S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
23/08/21 12:56 ACTION S.A.: Wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D Emitenta - wyjaśnienie podstaw objęcia wnioskiem części emisji
05/08/21 13:16 ACTION S.A.: Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A.
16/07/21 15:58  brak uprawnień ACTION SA (2/2021) Action Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13:17  brak uprawnień ACTION SA (1/2021) Action Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
09/07/21 12:12 ACTION S.A.: Wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D Emitenta