Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 14:52
kontakt
LOTOS

Komunikaty

20/10/21 08:43 brak uprawnień Wstępne wyniki Lotosu raczej pozytywne, negatywnie zaskoczył segment wydobywczy (opinia)
19/10/21 17:20 brak uprawnień Grupa Lotos miała w III kw. 1,15 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO i 0,81 mld zł zysku netto - szacunki
17:06 GRUPA LOTOS: Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 3 kwartał 2021 roku
16/10/21 10:30 brak uprawnień Nie obniżałbym dochodów państwa, zmniejszając akcyzę na paliwa - Kaczyński
15/10/21 09:00 brak uprawnień DM BOŚ dodał Asseco SEE, LiveChat, Comarch, PlayWay, Action i Grodno do listy długich pozycji
14/10/21 16:13 brak uprawnień GRUPA LOTOS SA (2/2021) Grupa Lotos Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
15:44 GRUPA LOTOS: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 października 2021 roku
15:43 GRUPA LOTOS: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 października 2021 roku
12:45 brak uprawnień Decyzja NWZ Lotosu otwiera drogę do przedstawienia KE warunków zaradczych - prezes Orlenu
11:53 brak uprawnień WZ Lotosu zgodziło się na warunkową sprzedaż części aktywów, by móc połączyć się z Orlenem (opis)
11:30 brak uprawnień WZ Lotosu zgodziło się na wniesienie aktywów rafineryjnych do Lotos Asfalt
13/10/21 19:14 brak uprawnień NN OFE chce, by zgoda NWZ na zbycie aktywów Lotosu nastąpiła pod warunkiem połączenia z PKN Orlen
18:02 GRUPA LOTOS: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 14 października 2021 roku
11/10/21 09:52 brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Lotosu do 83 zł, podtrzymuje "kupuj"
04/10/21 08:09 brak uprawnień Marża na sprzedaży benzyny po wrześniu spadła o 34,5 proc. vs '20 - POPIHN