Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 00:09
kontakt
STALPROF

Komunikaty

03/09/21 07:38 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/08/21 10:28  brak uprawnień Szansę na dobre wyniki mają producenci stali, marż mogą nie utrzymać przetwórcy (opinia)
28/07/21 08:39  brak uprawnień STALPROFIL SA (1/2021) Stalprofil Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
27/07/21 14:46 STALPROFIL S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A. poniżej progu 5% przez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
13:35 STALPROFIL S.A.: Informacja o rejestracji przez sąd zmiany statutu STALPROFIL S.A.
22/07/21 15:59  brak uprawnień Oferty Izostalu, Ferrum i Stalprofilu najkorzystniejsze w przetargu na dostawy rur dla Gaz-Systemu
15:42 STALPROFIL S.A.: Wybór oferty Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
15:40 STALPROFIL S.A.: Wybór oferty Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
21/07/21 08:22  brak uprawnień Stalprofil szacuje, że w I półroczu 2021 r. zysk netto wzrósł do 55,5 mln zł
08:10 STALPROFIL S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe STALPROFIL S.A. za I półrocze 2021 roku
11/06/21 11:13  brak uprawnień Konsorcjum Izostalu, Ferrum i Stalprofilu z najkorzystniejszą ofertą na dostawę rur dla Gaz-Systemu
11:03 STALPROFIL S.A.: Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum).
08/06/21 08:47  brak uprawnień Izostal podpisał z Gaz-Systemem umowę częściową o wartości 208,7 mln zł brutto
08:23 STALPROFIL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. Umowy na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
02/06/21 13:42 STALPROFIL S.A.: Informacja o złożeniu apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji w postępowaniu przeciwko byłemu prezesowi zarządu ZRUG Zabrze S.A. oraz TUiR Allianz