Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 22:23
kontakt
PULAWY

Komunikaty

25/10/21 10:19  brak uprawnień Produkcja nawozów azotowych we wrześniu wzrosła o 3,2 proc. rdr - GUS
19/10/21 19:49 PUŁAWY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołanym na dzień 5 października 2021 roku, a kontynuującym - po przerwie - obrady w dniu 19 października 2021 roku.
19:47 PUŁAWY: Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 19 października 2021 roku.
19:44 PUŁAWY: Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
15/10/21 21:55  brak uprawnień PUŁAWY SA (3/2021) Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
21:50 PUŁAWY: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
14/10/21 21:40 PUŁAWY: Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
05/10/21 19:09  brak uprawnień PUŁAWY SA (2/2021) Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
PUŁAWY: Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 5 października 2021 roku.
19:07 PUŁAWY: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 5 października 2021 roku.
04/10/21 16:57 PUŁAWY: Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
23/09/21 10:13  brak uprawnień Produkcja nawozów azotowych w sierpniu wzrosła o 13,4 proc. rdr - GUS
09/09/21 18:32 PUŁAWY: PUŁAWY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
07/09/21 17:15 PUŁAWY: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na dzień 5 paździenika 2021 roku.
17:11 PUŁAWY: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na dzień 5 października 2021 roku.