Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.28, godz. 22:27
kontakt
PEKABEX

Komunikaty

20/10/21 20:30 PEKABEX: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
18/10/21 16:02 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
08/10/21 18:29 PEKABEX: Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
06/10/21 19:57 PEKABEX: Raport miesięczny wielkości produkcji we wrześniu 2021 r.
27/09/21 15:49  brak uprawnień Pekabex liczy na poprawę marż w II połowie roku
15/09/21 15:46 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
14/09/21 20:51 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej
10/09/21 08:49  brak uprawnień Pekabex spodziewa się poprawy wyników w kolejnych kwartałach; backlog wynosi 1,04 mld zł
09/09/21 22:56 PEKABEX: PEKABEX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
07/09/21 08:38  brak uprawnień BM PKO BP rekomenduje "trzymaj" Pekabex, cena docelowa 24,5 zł
06/09/21 16:38 PEKABEX: Raport miesięczny o wielkości produkcji w sierpniu 2021 r.
02/09/21 20:57 PEKABEX: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
20:52 PEKABEX: Szacunkowe przychody, wynik netto i EBITDA Grupy Pekabex za II kwartał 2021 r.
20/08/21 18:01 PEKABEX: Spełnienie się warunku wejścia w życie Umowy
16:17 PEKABEX: Zawarcie umowy MultiLinii kredytowej - limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.