Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.02, godz. 20:56
kontakt
NETIA

Komunikaty

10/11/21 17:23 NETIA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
04/11/21  brak uprawnień Netia miała w III kw. 8,6 mln zł zysku netto wobec 11,3 mln zł przed rokiem
04/11/21 17:08 NETIA: NETIA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/10/21 13:26 NETIA: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną - IST sp. z o.o.
18/10/21 17:20 NETIA: Wyrok w sprawie powództwa o ustalenie nieistnienia lub ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Netia" S.A. z dnia 8 czerwca 2020 roku
06/10/21 14:11  brak uprawnień W trzecim kwartale przeniesiono 332,9 tys. numerów komórkowych - UKE
01/10/21 08:58 NETIA: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną - IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży
08/09/21 12:00 NETIA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 8 września 2021 roku
11:57 NETIA: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - treść uchwał podjętych
12/08/21 15:01 NETIA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
07:56  brak uprawnień Wynik EBITDA Netii w II kwartale spadł do 111,3 mln zł
01:04 NETIA: NETIA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/08/21 17:05 NETIA: Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki
15:52 NETIA: Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki
15:29 NETIA: Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki