Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 15:34
kontakt
GROCLIN

Komunikaty

06/10/21 21:03  brak uprawnień Groclin chce kupić spółkę CountMe z segmentu e-commerce (opis)
19:04  brak uprawnień Groclin chce kupić spółkę Countme z segmentu e-commerce
18:42 GROCLIN: Podpisanie listu intencyjnego oraz informacja o kontynuacji negocjacji w celu ustalenia warunków znaczącej inwestycji
30/09/21 18:48  brak uprawnień Groclin chce do 8 X ustalić parametry zakupu podmiotu z segmentu e-commerce
18:23 GROCLIN: Informacja o kontynuacji rozmów z grupą inwestorską
28/09/21 18:08 GROCLIN: GROCLIN formularz raportu półrocznego
24/09/21 16:29 GROCLIN: Zmiana terminu przekazania raportu za I półrocze 2021 roku
01/09/21 08:47  brak uprawnień Groclin rozpoczyna negocjacje dot. podmiotu z branży e-commerce
08:20 GROCLIN: Informacja o rozpoczęciu negocjacji z potencjalnym istotnym inwestorem. Zawarcie umowy subskrypcyjnej.
09/08/21 14:40 GROCLIN: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 6 sierpnia 2021 r.
06/08/21 20:53 GROCLIN: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 6 sierpnia 2021 r.
04/08/21 15:28 GROCLIN: Podpisanie aneksu do umowy z audytorem
30/07/21 15:56  brak uprawnień GROCLIN SA (2/2021) Groclin Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
27/07/21 17:25 GROCLIN: Zmiany w składzie organów Statutowych Emitenta
07/07/21 16:32  brak uprawnień Groclin ma porozumienie ws. finansowania inwestycji w elektromobilność