Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 14:48
kontakt
PGFGROUP

Komunikaty

08/10/21 19:09 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej.
19:05 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zakończenie działań związanych z listem intencyjnym dotyczącym zakupu podmiotu posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi.
19:01 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Rozwiązanie Porozumienia w sprawie możliwości finansowania inwestycji.
28/09/21 18:08 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA formularz raportu półrocznego
25/08/21 21:55  brak uprawnień PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (2/2021) informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
21:54  brak uprawnień PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (1/2021) informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
05/08/21 14:55 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu podmiotu posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi.
30/07/21 19:55 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Rozwiązanie listu intencyjnego.
01/07/21 14:05 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 28 czerwca 2021r.
30/06/21 16:21 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej transakcji zakupu podmiotu z branży OZE.
28/06/21 19:09 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej dokonane na ZWZA w dniu 28 czerwca 2021r.
18:12 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA w dniu 28 czerwca 2021r.
21/06/21 21:20 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Podpisanie umowy na realizację konstrukcji do budowy farm PV przez podmiot zależny od Emitenta.
15/06/21 22:43 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Wykonanie umowy inwestycyjnej i zakup udziałów w spółce z branży OZE.
08:49 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Uzupełnienie materiałów dotyczących ZWZA Spółki zaplanowanego na dzień 28 czerwca 2021r.