Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 23:24
kontakt
WAWEL

Komunikaty

13/08/21 08:52  brak uprawnień Wawel miał w II kwartale '21 mln zł 1,85 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej
07:25 WAWEL SA: WAWEL SA formularz raportu półrocznego
10/08/21 15:57 WAWEL SA: Zmiana terminu przekazania raportu za 1 półrocze 2021 r.
30/07/21 11:22  brak uprawnień WAWEL SA (2/2021) Wawel Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/06/21 14:18 WAWEL SA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
30/04/21 13:19 WAWEL SA: Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu
23/04/21 17:52  brak uprawnień Wawel miał w I kwartale '21 13,3 mln zł zysku netto
17:15 WAWEL SA: WAWEL SA formularz raportu kwartalnego
31/03/21 14:34 WAWEL SA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
10:19 WAWEL SA: Powołanie Prezesa Zarządu
30/03/21 17:28  brak uprawnień Wawel wypłaci 25 zł dywidendy na akcję
17:23 WAWEL SA: Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy
17:21 WAWEL SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA w dn. 30.03.2021 r.
17:07 WAWEL SA: Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 30.03.2021 r.
24/03/21 17:53 WAWEL SA: Oświadczenie Prezesa Zarządu o zamiarze kandydowania na stanowisko Prezesa Zarządu kolejnej kadencji