Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 20:43
kontakt
SUWARY

Komunikaty

01/10/21 12:01 SUWARY: Podpisanie przez Spółkę SUWARY S.A. aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
30/08/21 17:42 SUWARY: SUWARY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/08/21 13:03 SUWARY: Korekta raportu bieżącego RB_40_2020 z 22.10.2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021.Korekta raportu bieżącego RB_40_2020 z 22.10.2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021.
11/08/21 14:21 SUWARY: Otrzymanie dwustronnie podpisanej umowy
05/08/21 11:28 SUWARY: Udzielenie poręczenia
02/08/21 15:23 SUWARY: Korekta raportu bieżącego RB_14_2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie szacunkowych wyników Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartały roku obrotowego kończącego się 30 września 2021 r.
14:21 SUWARY: Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartały roku obrotowego kończącego się 30 września 2021 r.
30/07/21 15:10  brak uprawnień SUWARY SA (1/2021) Suwary Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
15/07/21 14:32 SUWARY: Podpisanie istotnej umowy
30/06/21 17:20 SUWARY: SUWARY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/06/21 11:53 SUWARY: Otrzymanie dwustronnie podpisanej umowy
31/05/21 13:25 SUWARY: Rejestracja zmian w Statucie Suwary S.A.
07/05/21 21:27 SUWARY: Podpisanie istotnej umowy
05/05/21 12:30 SUWARY: Przystąpienie do realizacji projektu inwestycyjnego przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.
29/03/21 14:41  brak uprawnień Suwary wypłacą 1,25 zł dywidendy na akcję