Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 19:06
kontakt
STOMIL_S

Komunikaty

15/10/21 09:00  brak uprawnień DM BOŚ dodał Asseco SEE, LiveChat, Comarch, PlayWay, Action i Grodno do listy długich pozycji
30/09/21 10:48  brak uprawnień Sanok RC przewiduje pogorszenie wyników grupy w II pół. '21 z powodu wzrostu cen surowców, energii i płac
07:26  brak uprawnień Wyniki Sanok Rubber Company w II kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07:12 SANOK RC SA: SANOK RC SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/09/21 16:13 SANOK RC SA: Zawarcie transakcji zabezpieczających
23/09/21 15:35 SANOK RC SA: Podpisanie znaczącej umowy kredytowej.
21/09/21 16:26 SANOK RC SA: Zawarcie transakcji zabezpieczających
30/07/21 10:08  brak uprawnień SANOK RUBBER COMPANY SA (1/2021) Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
20/07/21 16:02 SANOK RC SA: Podpisaniu aneksu do umowy kredytowej z DNB Bank Polska S.A.
30/06/21 14:54 SANOK RC SA: Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej.
28/06/21 18:47  brak uprawnień Sanok wypłaci 1 zł dywidendy na akcję
18:44 SANOK RC SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA 28 czerwca 2021 roku.
18:43 SANOK RC SA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
18:38 SANOK RC SA: Uchwały ZWZA. Dywidenda za 2020 rok.
23/06/21 09:14 SANOK RC SA: Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.