Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.23, godz. 23:10
kontakt
KOGENER

Komunikaty

19/10/21 13:12 KOGENERA: Zakończenie sporu zbiorowego w KOGENERACJI S.A.
15/09/21 13:54 KOGENERA: Odmowa rejestracji zmiany Statutu Spółki
14/09/21 06:45 KOGENERA: KOGENERA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/07/21 11:14  brak uprawnień KOGENERACJA SA (2/2021) Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
07:42 KOGENERA: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.
25/06/21 12:53  brak uprawnień KOGENERACJA SA (1/2021) Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
12:33 KOGENERA: Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
24/06/21 16:38 KOGENERA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
16:37 KOGENERA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
16:34 KOGENERA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2021 roku
23/06/21 10:33  brak uprawnień ZEW Kogeneracja ma umowę z Polimeksem na budowę elektrociepłowni w Siechnicach
10:15 KOGENERA: Zawarcie umowy na budowę elektrociepłowni gazowo- parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica)
08:37  brak uprawnień Polimex Mostostal zawarł umowę na prace związane z rozruchem bloku parowo-gazowego dla Kogeneracji
28/05/21 12:05 KOGENERA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 24 czerwca 2021 r.
25/05/21 06:17 KOGENERA: KOGENERA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego