Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 16:23
kontakt
GTC

Komunikaty

24/08/21 16:08  brak uprawnień GTC liczy na dobry III kw., priorytetem na II półrocze pozyskanie finansowania (wywiad)
08:23  brak uprawnień GTC miało w II kw. 12,5 mln euro zysku netto j.d. wobec 13,8 mln euro konsensusu (opis)
07:28  brak uprawnień GTC miało w II kw. 12,5 mln euro zysku netto j.d. wobec 13,8 mln euro konsensusu
07:08  brak uprawnień Wyniki GTC w II kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:55 GTC: GTC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/08/21 11:56  brak uprawnień GLOBE TRADE CENTRE SA (1/2021) Globe Trade Centre Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
02/07/21 13:41 GTC: Całkowita spłata kredytu dla projektu Galeria Północna
29/06/21 16:55 GTC: Ponowne powołanie członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.
16:49  brak uprawnień Akcjonariusze GTC zdecydowali o nowej emisji do 97.111.024 akcji
16:33 GTC: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Centre S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
16:31 GTC: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.
25/06/21 16:14 GTC: Nabycie akcji Spółki przez prezesa Zarządu
17/06/21 09:17 GTC: Globe Trade Centre S.A. z zadowoleniem ogłasza zakończenie procesu wyceny zielonych obligacji o wartości emisji 500 mln euro z terminem zapadalności w roku 2026 na poziomie 2,25%
08/06/21 13:54  brak uprawnień Fitch przyznał GTC rating "BBB-" z perspektywą stabilną
13:47 GTC: Agencja Fitch Ratings przyznała Globe Trade Centre SA rating korporacyjny (CFR) na poziomie BBB- oraz warunkowy rating (P) na poziomie BBB- dla proponowanej emisji uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji o stałym oprocentowaniu i wartości emisji 500 mln euro, które zostaną wyemitowane przez GTC Aurora Luxembourg S.A. (publ) i gwarantowane przez Globe Trade Centre S.A.