Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 10:18
kontakt
BOS

Komunikaty

30/09/21 10:21  brak uprawnień BOŚ SA (2/2021) Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
25/08/21 17:15 BOŚ SA: BOŚ SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17:11 BOŚ SA: Korekta raportu okresowego za I półrocze 2021 roku Banku Ochrony Środowiska S.A.
11/08/21 07:50  brak uprawnień Zysk netto grupy BOŚ w I półroczu spadł do 6,9 mln zł (opis)
07:20  brak uprawnień Zysk netto grupy BOŚ w I półroczu wyniósł 6,9 mln zł
07:01 BOŚ SA: BOŚ SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/07/21 15:30  brak uprawnień BOŚ SA (1/2021) Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
01/07/21 16:00 BOŚ SA: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
23/06/21 16:15 BOŚ SA: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
16:14 BOŚ SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOŚ S.A w dniu 23 czerwca 2021 r.
16:13 BOŚ SA: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na 23 czerwca 2021 r.
10:07  brak uprawnień Utworzona rezerwa uchroni BOŚ od negatywnego wpływu kredytów walutowych na wyniki w kolejnych latach - prezes
22/06/21 17:44  brak uprawnień Celem BOŚ na 2023 r. wskaźnik C/I na poziomie ok. 54 proc., a ROE na poziomie 3,5-5 proc. (opis)
17:43 BOŚ SA: Odpowiedź na pytanie akcjonariusza udzielona w trybie art. 428 KSH
17:11  brak uprawnień Celem BOŚ na 2023 r. wskaźnik C/I na poziomie ok. 54 proc., a ROE na poziomie 3,5-5 proc.