Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 16:13
kontakt
BORYSZEW

Komunikaty

15/10/21 20:32 BORYSZEW: Decyzja zabezpieczająca egzekucję zaległości podatkowych w spółce zależnej
13/10/21 14:27 BORYSZEW: Aktualizacja informacji nt. aktywów Grupy Boryszew Automotive Plastics
12/10/21 17:33  brak uprawnień Boryszew dokona odpisu na ok. 87,3 mln zł w związku z ogłoszeniem upadłości Grupy ICOS
17:12 BORYSZEW: Aktualizacja informacji nt. aktywów Grupy Boryszew Automotive Plastics
08/10/21 17:18 BORYSZEW: Informacja o trwającym postępowaniu kontrolnym w spółce zależnej
06/10/21 11:26  brak uprawnień Boryszew chce rozwijać utylizację odpadów, planuje zainwestować 70 mln zł w ITPO (wywiad)
11:11  brak uprawnień Boryszew przewiduje stabilizację wyników grupy w II poł. '21, CAPEX ma sięgnąć 80-90 mln zł (wywiad)
01/10/21 15:28 BORYSZEW: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 28 października 2021 roku
15:26 BORYSZEW: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. na dzień 28 października 2021 roku
13:51 BORYSZEW: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, SPV Impexmetal Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie i Impex-invest Spółka z o.o. z siedzibą
30/09/21 18:21 BORYSZEW: Zmiany w składzie organów Spółki
BORYSZEW: Aktualizacja informacji nt. przeglądu opcji dla wybranych grup aktywów
18:04  brak uprawnień Boryszew rozszerzył przegląd opcji strategicznych o aktywa segmentu Metali, Chemii i Motoryzacji
24/09/21 08:19  brak uprawnień Boryszew przesuwa publikację strategii na II kw. 2022 r.
07:34 BORYSZEW: BORYSZEW formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego