Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.24, godz. 07:35
kontakt
FALCON

Komunikaty

14/07/21 14:52 EASTSIDECAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Falcon Games S.A. na 10 sierpnia 2021 r. wraz z projektami uchwał
14:43 brak uprawnień FALCON GAMES SA (8/2021) Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Falcon Games S.A. na 10 sierpnia 2021 r. wraz z projektami uchwał
06/07/21 18:28 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C spółki FALCON GAMES SA
30/06/21 16:30 EASTSIDECAPITAL S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 30 czerwca 2021 r.
16:17 brak uprawnień FALCON GAMES SA (7/2021) Zmiany w Statucie uchwalone na WZA Falcon Games S.A.
16:15 brak uprawnień FALCON GAMES SA (6/2021) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
25/06/21 07:58 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii B i C spółki FALCON GAMES S.A.
04/06/21 18:59 EASTSIDECAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA Falcon Games S.A. na 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.
18:54 brak uprawnień FALCON GAMES SA (5/2021) Propozycje zmian w Statucie na WZA Falcon Games S.A.
18:53 brak uprawnień FALCON GAMES SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu WZA Falcon Games S.A. na 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.
17/05/21 21:20 brak uprawnień FALCON GAMES SA (3/2021) Raport kwartalny Falcon Games S.A. za I kwartał 2021 r.
21/03/21 22:50 brak uprawnień FALCON GAMES SA (2/2021) Raport roczny za 2020 rok
08/02/21 14:10 EASTSIDECAPITAL S.A.: Plany Spółki na lata 2021-2022
01/02/21 16:40 brak uprawnień FALCON GAMES SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
13/11/20 22:05 brak uprawnień FALCON GAMES SA (9/2020) Raport kwartalny Falcon Games S.A. za III kwartał 2020 r.