Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 00:38
kontakt
POINTPACK

Komunikaty

01/08/22 13:18 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR
13:09 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
20/07/22 23:16 POINTPACK.PL S.A.: Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w II kw. 2022 r.
08/07/22 17:39 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR
17:36 POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
07/07/22 17:24 POINTPACK.PL S.A.: Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki
05/07/22 14:00 POINTPACK.PL S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku
04/07/22 08:18  brak uprawnień Ipopema obniża wartość godziwą akcji Pointpacku do 55 zł
30/06/22 21:21  brak uprawnień POINTPACK SA (13/2022) Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki
21:15  brak uprawnień POINTPACK SA (12/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku.
10:52  brak uprawnień Pointpack zakłada wzrost wyników w '22; efekty przejęcia w przyszłorocznych wynikach (wywiad)
08:50 POINTPACK.PL S.A.: Podpisanie umowy współpracy z Poczta Polska S.A. i Żabka Polska sp. z o.o.
08:46 POINTPACK.PL S.A.: Podpisanie umowy faktoringu
08:40  brak uprawnień POINTPACK SA (11/2022) Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki. Uzupełnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku
08:38  brak uprawnień POINTPACK SA (10/2022) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta