Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.24, godz. 12:59
kontakt
MASTERPH

Komunikaty

16/07/21 12:36 MASTER PHARM S.A.: Powołanie Komitetu Audytu
12:27 MASTER PHARM S.A.: Powołanie Zarządu na nową kadencję
09/07/21 11:58 MASTER PHARM S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trakcie obrad ZWZ w dniu 28 czerwca 2021 r.
28/06/21 17:48 MASTER PHARM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Master Pharm S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
17:39 MASTER PHARM S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
17:26 MASTER PHARM S.A.: Informacja o sprzeciwach zgłoszonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Master Pharm S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
17:21 MASTER PHARM S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
01/06/21 14:14 MASTER PHARM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
20/05/21 16:15 MASTER PHARM S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy za 2020 r.
17/05/21 17:16 MASTER PHARM S.A.: MASTER PHARM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/05/21 14:07 MASTER PHARM S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 r.
15/04/21 20:26 MASTER PHARM S.A.: MASTER PHARM S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:23 MASTER PHARM S.A.: MASTER PHARM S.A. formularz raportu rocznego
13/04/21 14:40 MASTER PHARM S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za 2020 r.
26/01/21 14:56 MASTER PHARM S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.