Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 15:41
kontakt
WITTCHEN

Komunikaty

04/10/21 18:22 WITTCHEN S.A.: Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za III kwartał 2021
23/09/21 22:10 WITTCHEN S.A.: WITTCHEN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/09/21 18:26 WITTCHEN S.A.: Informacja o wstępnym skonsolidowanym wyniku finansowym Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za I półrocze 2021 roku
10/09/21 11:46 WITTCHEN S.A.: Zawiadomienie o rejestracji przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Wittchen S.A.
16/08/21 22:15 WITTCHEN S.A.: Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela Emitenta.
13/08/21 14:14 WITTCHEN S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Wittchen S.A.
12:47  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki WITTCHEN S.A.
30/07/21 13:30  brak uprawnień WITTCHEN SA (1/2021) Wittchen Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/07/21 16:05 WITTCHEN S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wittchen S.A.
27/07/21 15:40 WITTCHEN S.A.: Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w ramach realizacji uchwalonego w 2019 r. II Programu Motywacyjnego Wittchen S.A.
02/07/21 16:26 WITTCHEN S.A.: Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za II kwartał 2021
25/06/21 18:17 WITTCHEN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wittchen S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.
18:10 WITTCHEN S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.
28/05/21 12:25 WITTCHEN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.
27/05/21 20:28 WITTCHEN S.A.: WITTCHEN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego