Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.29, godz. 14:03
kontakt
GREENX

Komunikaty

29/04/22 08:20 PRAIRIE MINING LIMITED: Kwartalne sprawozdanie z działalności - marzec 2022 r.
15/03/22 07:16 PRAIRIE MINING LIMITED: Śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2021
04/02/22 07:07 PRAIRIE MINING LIMITED: Zakończenie Emisji Akcji Nieobjętych W Ramach Prawa Poboru
28/01/22 07:51 PRAIRIE MINING LIMITED: Kwartalne sprawozdanie z działalności - grudzień 2021 r.
20/01/22 07:49  brak uprawnień GreenX Metals zidentyfikowała nowe złoża miedzi w północnej Grenlandii
07:22 PRAIRIE MINING LIMITED: Nowe złoża miedzi zidentyfikowane w ramach Projektu ARC
31/12/21 03:57 PRAIRIE MINING LIMITED: Sprawozdanie Z Płatności Na Rzecz Administracji Publicznej