Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.24, godz. 12:15
kontakt
FERRUM

Komunikaty

22/07/21 15:59  brak uprawnień Oferty Izostalu, Ferrum i Stalprofilu najkorzystniejsze w przetargu na dostawy rur dla Gaz-Systemu
15:46 FERRUM: Informacja o wyborze ofert złożonych przez Konsorcjum z udziałem FERRUM jako najkorzystniejszych w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM
16/07/21 13:13 FERRUM: Informacja nt. współpracy pomiędzy FERRUM S.A. a Severstal Distribution
14/07/21 15:42 FERRUM: Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości
14:48 FERRUM: Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.
29/06/21 15:13 FERRUM: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
14:53 FERRUM: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r.
17/06/21 19:43 FERRUM: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości - odtajnienie opóźnionych informacji poufnych.
16/06/21 15:14 FERRUM: Zawarcie umowy częściowej z GAZ-SYSTEM
11/06/21 11:13  brak uprawnień Konsorcjum Izostalu, Ferrum i Stalprofilu z najkorzystniejszą ofertą na dostawę rur dla Gaz-Systemu
11:06 FERRUM: Informacja o złożeniu przez Konsorcja z udziałem FERRUM ofert z najniższą ceną w postępowaniach organizowanych przez GAZ-SYSTEM
31/05/21 18:02 FERRUM: FERRUM formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/21 12:14 FERRUM: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
11:54 FERRUM: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 29 czerwca 2021 r.
24/05/21 07:48 FERRUM: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2021 r.