Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.24, godz. 13:06
kontakt
MBANK

Komunikaty

21/07/21 16:42 mBank: Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A.
20/07/21 14:39  brak uprawnień Rezerwa na ryzyko prawne mBanku związana z kredytami CHF w II kw. wyniosła 248,4 mln zł
14:28 mBank: Ujęcie kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi
16/07/21 13:11  brak uprawnień KNF zaleciła mBankowi niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 rok
13:02 mBank: Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące podziału zysku za 2020 rok
13/07/21 18:47  brak uprawnień Societe Generale podniosło rekomendację dla ING BSK do "kupuj", obniżyło dla mBanku do "sprzedaj"
01/07/21 16:02  brak uprawnień Indywidualny narzut ST dla mBanku wynosi 2,11 p.p.
15:49 mBank: Pismo nadzorcze informujące o stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej w II półroczu 2021 roku i wysokości dodatkowego narzutu mierzącego wrażliwość mBanku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny
24/06/21 22:24  brak uprawnień S&P podtrzymał rating i perspektywę ratingu mBanku
31/05/21 15:37 mBank: Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
26/05/21 13:05  brak uprawnień KNF nałożyła na mBank kary w łącznej wysokości 4,3 mln zł (opis)
12:15  brak uprawnień KNF nałożyła na mBank kary w łącznej wysokości 4,3 mln zł
12/05/21 13:09 mBank: Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
11/05/21 16:05 mBank: Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
10/05/21 16:12 mBank: Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane