Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.24, godz. 13:37
kontakt
MRHAMBUR

Komunikaty

05/07/21 12:07 MR HAMBURGER S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii H na rynek NewConnect
30/06/21 16:16 MR HAMBURGER S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2021 r.
16:09  brak uprawnień MR HAMBURGER SA (9/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
08/06/21 13:30 MR HAMBURGER S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
01/06/21 14:52 MR HAMBURGER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r.
14:31  brak uprawnień MR HAMBURGER SA (8/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r.
28/05/21 09:58  brak uprawnień MR HAMBURGER SA (7/2021) Raport roczny za rok obrotowy 2020
17/05/21 20:43  brak uprawnień MR HAMBURGER SA (6/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
19:45 MR HAMBURGER S.A.: Zawarcie umowy przeniesienia praw i obowiązków z umów najmu budynków
04/05/21 18:12 MR HAMBURGER S.A.: Rozwiązanie umowy najmu lokalu gastronomicznego
29/04/21 16:36 MR HAMBURGER S.A.: Zawarcie umowy dzierżawy lokalu na potrzeby prowadzenia działalności gastronomicznej
14/04/21 19:48  brak uprawnień MR HAMBURGER SA (5/2021) Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia akcji serii H na rynek NewConnect
06/04/21 16:59 MR HAMBURGER S.A.: Wypowiedzenie umowy najmu lokalu
24/03/21 13:56 MR HAMBURGER S.A.: Złożenie wypowiedzenia umów franczyzowych na prowadzenie barów w sieci Mr Hamburger
28/02/21 17:44 MR HAMBURGER S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zejścia poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu