Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.23, godz. 22:15
kontakt
FON

Komunikaty

20/10/21 17:08 FON: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
08/10/21 19:45 FON: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2021/2022.
19:37 FON: Uzupełnienie raportu rocznego o zbiór zasad ładu korporacyjnego wraz ze stosownym oświadczeniem. Supplementing the annual report with a set of corporate governance rules along with a relevant statement.
17:16 FON: FON formularz raportu rocznego
27/08/21 17:04 FON: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021. Change in the date of publication of yearly financial report for the financial year 2020-2021.
30/07/21 14:42  brak uprawnień FON SE (1/2021) FON SE - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/07/21 13:19 FON: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję. Resolution of the Supervisory Board on the appointment of the Management Board for the next term of office.
14/05/21 17:30 FON: Uchwały podjęte na NWZA FON SE z dnia 14.05.2021 - uzależnienie przeprowadzenia operacji SPLIT (1:5) od kształtowania się ceny na GPW. Resolutions of the EGM of FON SE.
29/04/21 17:18 FON: FON formularz raportu kwartalnego
31/03/21 17:50 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE
10/03/21 18:09 FON: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 10.03.2021r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 10 March 2021)
16/02/21 20:42 FON: Podział akcji (split 1:5) - zwołanie NWZA Spółki FON SE - korekta godziny odbycia NWZA. Split of shares (split 1: 5) - convening the EGM of FON SE - correction of the time of the EGM
20:15 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
11/02/21 18:46 FON: Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.
08/02/21 17:20 FON: FON formularz raportu półrocznego