Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 14:05
kontakt
ATLANTIS

Komunikaty

28/09/23 20:17 ATLANTIS: Korekta raportu 12/2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2022/2023. (Correction of the report no. 12/2022. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2022/2023).
21/07/23 18:12 ATLANTIS: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis SE z dnia 21.07.2023 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE of 21/7/2023.)
29/06/23 18:03 ATLANTIS: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Atlantis SE. (Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE)
21/06/23 17:46 ATLANTIS: Informacja o nieodbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (Information regarding Ordinary General Meeting of Shareholders that was not held).
12:58  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ATLANTIS SE
03/06/23 13:07 ATLANTIS: Informacja na temat bezprawnego zawieszenia notowań Emitenta. (Information on the illegal suspension of the Issuer's quotes.)
25/05/23 21:22 ATLANTIS: Korekta raportu nr 2/2023 - sprostowanie omyłki pisarskiej.
24/05/23 17:55 ATLANTIS: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Atlantis SE. (Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE)
28/04/23 18:31 ATLANTIS: ATLANTIS formularz raportu kwartalnego
27/02/23 16:19 ATLANTIS: Informacja na temat bezprawnego zawieszenia notowań Emitenta. (Information on the illegal suspension of the Issuer's quotes.)
22/02/23 18:01 ATLANTIS: ATLANTIS formularz raportu półrocznego
25/11/22 18:24 ATLANTIS: ATLANTIS formularz raportu kwartalnego
24/11/22 17:30 ATLANTIS: Aktualizacja Dokumentu Informacyjnego. (Updating the Information Document)
14/10/22 17:08 ATLANTIS: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2022/2023)
17:02 ATLANTIS: ATLANTIS formularz raportu rocznego