Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 00:03
kontakt
IPFPLC

Komunikaty

13/10/21 11:14 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Holding(s) in Company / Udziały w spółce
12/10/21 14:06  brak uprawnień International Personal Finance kupił w wezwaniu 1.673.203 akcji - Santander BM
14:01  brak uprawnień Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki International Personal Finance plc
05/10/21 10:36 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: New SEK Notes / Nowe obligacje denominowane w koronie szwedzkiej
27/09/21 09:08 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC - POTENTIAL ISSUANCE OF SEK DENOMINATED SENIOR UNSECURED FLOATING RATE NOTES UNDER ITS EXISTING EMTN PROGRAMME / INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC - POTENCJALNA EMISJA DENOMINOWANYCH W SEK NIEPODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI NIEZABEZPIECZONYCH O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU W RAMACH ISTNIEJĄCEGO PROGRAMU EMTN
22/09/21 14:35  brak uprawnień Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji International Personal Finance plc
16/09/21 18:31 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Shareholders with a holding of more than 5% at the General Meeting held on 16 September 2021 / Akcjonariusze posiadających co najmniej 5% liczby głosów Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 września 2021
13:33 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Poll Results of the General Meeting / Wyniki głosowania Walnego Zgromadzenia
26/08/21 18:13 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Publication of Prospectus / Publikacja Prospektu
24/08/21 17:02 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Holding(s) in Company / Udziały w spółce
16:57 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Holding(s) in Company / Udziały w spółce
19/08/21 09:12  brak uprawnień International Personal Finance wzywa do sprzedaży 2.161.069 akcji po 8,25 zł za akcję - Santander BM
09:00  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC
08:24  brak uprawnień International Personal Finance chce wycofać akcje z obrotu na GPW
08:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Notice of General Meeting / Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia