Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 16:26
kontakt
HELIO

Komunikaty

01/10/21 14:58  brak uprawnień Helio zwiększyło przychody kwartalne do 58 mln zł, liczy na istotną poprawę wyniku netto
14:42 HELIO S.A.: Istotny wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2021/2022
10/09/21 14:41 HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w IV kwartale 2020/2021
30/08/21 14:40 HELIO S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
04/08/21 15:24 HELIO S.A.: Udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejny roczny okres przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
02/08/21 14:37  brak uprawnień HELIO SA (1/2021) Helio Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
01/07/21 15:36 HELIO S.A.: Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 01.07.2021 r. oznaczonego jako nr 4/2021 zamiast 5/2021
15:04 HELIO S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022
22/06/21 12:59 HELIO S.A.: Powołanie członków Zarządu na kolejną pięcioletnią kadencję
28/05/21 08:09 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
20/04/21 16:03 HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w III kwartale 2020/2021
29/03/21 08:23 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
24/03/21 15:11 HELIO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za półrocze roku obrotowego 2020/2021
22/01/21 12:22 HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w II kwartale 2020/2021
18/12/20 11:41 HELIO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu