Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 23:47
kontakt
RESBUD

Komunikaty

12/10/21 20:50 RESBUD SE: Zawarcie umowy gwarancji bankowej przez spółkę zależną Energokomplekt OOO. Conclusion of a bank guarantee agreement by a subsidiary Energokomplekt OOO.
15:11 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 października 2021 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Annual General Meeting convened on 12 October 2021.
05/10/21 17:48 RESBUD SE: Sporządzenie tłumaczenia na język angielski raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2021 roku. Preparation of a translation into English of the half-year report for the first half of 2021.
04/10/21 17:47 RESBUD SE: Zawarcie umowy poręczenia gwarancji bankowej przez spółkę zależną Energokompliekt OOO. The conclusion of surety agreement for bank guarantee by the subsidiary Energokomplyekt OOO.
30/09/21 22:19 RESBUD SE: RESBUD SE formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
17/09/21 19:43 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 12 października 2021 roku. Notice on convening an Annual General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 12th of October 2021.
26/08/21 17:03 RESBUD SE: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną RESBUD SE. Conclusion of a significant agreement by subsidiary of RESBUD SE.
24/08/21 18:05 RESBUD SE: RESBUD SE formularz raportu rocznego
09/08/21 19:03  brak uprawnień Spółka zależna Resbudu zawarła umowę o wartości około 63,7 mln euro
17:42 RESBUD SE: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną RESBUD SE. Conclusion of a significant agreement by subsidiary of RESBUD SE.
17:02  brak uprawnień RESBUD SE (1/2021) Resbud SE - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
31/07/21 21:22 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących sprawozdania finansowego za 2020 rok. Update of information regarding annual report for 2020.
27/07/21 17:45 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących zawarcia znaczącej umowy przez spółkę zależną od RESBUD SE. Update of information regarding the conclusion of a significant agreement by a subsidiary of RESBUD SE.
15/07/21 21:25 RESBUD SE: Zmiana terminu przekazania zaudytowanego raportu rocznego za 2020. Change of the date of submitting the audited annual report for 2020.
18/06/21 19:50 RESBUD SE: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną RESBUD SE. Conclusion of a significant agreement by subsidiary of RESBUD SE.