Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.23, godz. 23:54
kontakt
GRODNO

Komunikaty

15/10/21 09:00  brak uprawnień DM BOŚ dodał Asseco SEE, LiveChat, Comarch, PlayWay, Action i Grodno do listy długich pozycji
01/10/21 12:39 GRODNO S.A.: Szacunkowe przychody za wrzesień 2021 r.
29/09/21 20:55 GRODNO S.A.: Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
28/09/21 22:16 GRODNO S.A.: Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
24/09/21 18:42 GRODNO S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy Kredytów
18:41  brak uprawnień Banki zgodziły się na wypłatę przez Grodno dywidendy
18:34 GRODNO S.A.: Pozytywna decyzja konsorcjum banków w sprawie zgody na wypłatę dywidendy
10/09/21 16:42 GRODNO S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grodno S.A. zwołanego na dzień 30 września 2021 r. w związku z żądaniem akcjonariusza.
09/09/21 22:22 GRODNO S.A.: Wniosek akcjonariusza dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19:25 GRODNO S.A.: Korekta: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2021 r. wraz z projektami uchwał
03/09/21 15:32 GRODNO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2021 r. wraz z projektami uchwał
02/09/21 22:55 GRODNO S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
01/09/21 11:16 GRODNO S.A.: Szacunkowe przychody za sierpień 2021 r.
31/08/21 08:40  brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "kupuj" Grodno, cena docelowa akcji 20,6 zł
23/08/21 21:20 GRODNO S.A.: Zakup hurtowni elektrotechnicznej