Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.24, godz. 13:52
kontakt
EASYCALL

Komunikaty

07/07/21 14:19 EASYCALL.PL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
30/06/21 22:57  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (13/2021) Powołanie trzech Członków Rady Nadzorczej Spółki
22:54  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (12/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r.
25/06/21 09:15  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (11/2021) Zmiana adresu strony internetowej i adresu e-mail
21/06/21 18:21 EASYCALL.PL S.A.: Złożenie oświadczenia przez Spółkę i SatRevolution S.A.
03/06/21 11:10 EASYCALL.PL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
07:34  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (10/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
21/05/21 20:21 EASYCALL.PL S.A.: Złożenie oświadczenia przez SatRevolution S.A.
08/05/21 12:51  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (9/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
30/04/21 20:03 EASYCALL.PL S.A.: Podpisanie aneksu do Term Sheet z SatRevolution S.A.
31/03/21 08:20 EASYCALL.PL S.A.: Podpisanie Term Sheet z SatRevolution S.A.
26/03/21 11:28 EASYCALL.PL S.A.: Otrzymanie dwóch zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
16/03/21 18:46  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (8/2021) Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
12/03/21 08:30 EASYCALL.PL S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z SatRevolution S.A.
10/03/21 11:33 EASYCALL.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania