O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 21:44
kontakt
YARRL

Komunikaty

15/05/24 17:38  brak uprawnień YARRL SA (1/2024) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na ZWZA
26/04/24 17:03 YARRL S.A.: Podpisanie umowy wykonawczej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego.
29/03/24 19:01 YARRL S.A.: YARRL S.A.
18:57 YARRL S.A.: YARRL S.A.
13/03/24 17:26 YARRL S.A.: Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta Lockus Sp. z o.o. na świadczenie usług infolinii Systemu iPFRON+ oraz SOW
29/02/24 17:15 YARRL S.A.: Podpisanie umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki ProService Finteco sp. z o.o.
16/02/24 10:45 YARRL S.A.: Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta
14/02/24 23:55 YARRL S.A.: Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji akcji serii G
10:09 YARRL S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G
13/02/24 17:19  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki YARRL S.A.
18/01/24 17:07 YARRL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
10/01/24 09:10 YARRL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z RB Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
27/12/23 17:16 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z X-CODE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
22/12/23 18:02 UNIMA 2000 S.A: Podpisanie umowy ramowej ze Skarbem Państwa - Centrum Informatyki Resortu na realizację prac związanych z wytwarzaniem lub wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych resortu finansów.
20/12/23 18:03  brak uprawnień GPW: komunikat - YARRL