O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 11:49
kontakt
WIRTUALNA

Komunikaty

17/07/24 22:28 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A. - darowizna akcji przez osobę zarządzającą do osoby blisko związanej z osobą zarządzającą
15/07/24 17:21 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich z 2015 roku
11/07/24 17:17 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A. - objęcie przez osobę zarządzającą akcji w ramach programu opcji menedżerskich z 2015 roku
17:08 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A. - objęcie przez osobę zarządzającą akcji w ramach programu opcji menedżerskich z 2015 roku
05/07/24 16:55 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A. - darowizna akcji przez osobę zarządzającą do osoby blisko związanej z osobą zarządzającą oraz ustanowienie zastawu na akcjach przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą
25/06/24 13:37 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 21 czerwca 2024 r.
21/06/24 16:55  brak uprawnień WP Holding wypłaci 2 zł dywidendy na akcję za '23
16:18 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Uchwała Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2023
16:13 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 21 czerwca 2024 roku
10/06/24 13:54  brak uprawnień WP Holding może w II półroczu '24 dokonać kolejnych akwizycji w zagranicznej turystyce
12:01  brak uprawnień Szallas z grupy WP Holding ma warunkową umowę nabycia 80 proc. udziałów w rumuńskiej spółce Creative Eye SRL (opis)
11:32  brak uprawnień Szalas z grupy WP Holding ma warunkową umowę nabycia 80 proc. udziałów w rumuńskiej spółce Creative Eye
11:11 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Zawarcie warunkowej transakcji nabycia udziałów w rumuńskiej spółce Creative Eye S.R.L. przez Szallas.hu Zrt. - spółkę zależną Emitenta
29/05/24 15:40 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce od 2015 roku
28/05/24 17:15  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.