O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 21:22
kontakt
TAMEX

Komunikaty

29/09/23 11:01  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (9/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
10:57 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
26/09/23 16:44 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu umowy na roboty budowlane
15/09/23 12:00 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksów do umowy na roboty budowlane
01/09/23 15:07 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
31/08/23 12:25  brak uprawnień Tamex ma umowę na roboty budowlane za 10,8 mln zł brutto
12:02 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
11:40 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
24/08/23 13:41 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A
11:01 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej
10:53 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej
23/08/23 15:47 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej
15:38 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej
11:29 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej
11:26 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej