O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.16, godz. 21:29
kontakt
STALPROD

Komunikaty

01/07/24 08:59  brak uprawnień Stalprodukt zaprasza do składania ofert sprzedaży do 415 tys. akcji własnych, proponowana cena to 240 zł/akcję
08:22 STALPRODUKT: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Stalprodukt spółka akcyjna
26/06/24 17:18 STALPRODUKT: Powołanie osób nadzorujących
17:17 STALPRODUKT: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29/05/24 17:07 STALPRODUKT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A.
17:05 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/24 13:52  brak uprawnień Wyniki Stalproduktu w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
13:32 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I kwartale 2024 roku
30/04/24 08:14  brak uprawnień Zarząd Stalproduktu rekomenduje przeznaczenie zysku z '23 na kapitał rezerwowy; planuje buyback
08:10 STALPRODUKT: Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
08:09 STALPRODUKT: STALPRODUKT
08:07 STALPRODUKT: STALPRODUKT
08:04 STALPRODUKT: Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy
29/02/24 17:06 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/02/24 17:04  brak uprawnień Stalprodukt szacuje, że miał w IV kw. 9,1 mln zł skonsolidowanej straty netto