O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 16:20
kontakt
SOFTBLUE

Komunikaty

10/07/24 17:56  brak uprawnień SOFTBLUE SA (15/2024) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem, na podstawie art. 428 §5 Kodeksu spółek handlowych
27/06/24 19:12 SOFTBLUE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
26/06/24 16:30 SOFTBLUE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Softblue S.A. z dn. 26 czerwca 2024 r.
15:58  brak uprawnień SOFTBLUE SA (14/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SoftBlue S.A. w dniu 26 czerwca 2024 r.
06/06/24 17:45  brak uprawnień SOFTBLUE SA (13/2024) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
17:41 SOFTBLUE S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
17:30 SOFTBLUE S.A.: Żądanie akcjonariusza umieszczania określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia
17:22  brak uprawnień SOFTBLUE SA (12/2024) Żądanie akcjonariusza umieszczania określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia
28/05/24 18:16 SOFTBLUE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał
18:08  brak uprawnień SOFTBLUE SA (11/2024) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2024 roku
18:06  brak uprawnień SOFTBLUE SA (10/2024) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku
18:04  brak uprawnień SOFTBLUE SA (9/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał
18:01  brak uprawnień SOFTBLUE SA (8/2024) Raport roczny SoftBlue S.A. za rok 2023
23/05/24 22:34 SOFTBLUE S.A.: Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową
22:27 SOFTBLUE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki