O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 05:30
kontakt
SEKO

Komunikaty

11/01/24 09:56 SEKO S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
11/12/23 09:10 SEKO S.A.: Przyznanie Spółce dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"
03/11/23 06:40 SEKO S.A.: SEKO S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
25/08/23 07:04 SEKO S.A.: SEKO S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
21/06/23 15:17 SEKO S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SEKO S.A. w dniu 21 czerwca 2023 r.
15:06 SEKO S.A.: Uchwały powzięte przez ZWZ SEKO S.A., które odbyło się 21 czerwca 2023 r.
13:18  brak uprawnień Seko wypłaci 0,33 zł dywidendy na akcję z zysku '22
13:13 SEKO S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022
24/05/23 11:01  brak uprawnień Seko chce wypłacić 0,33 zł dywidendy na akcję
10:46 SEKO S.A.: Treść projektów uchwał ZWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 21 czerwca 2023 r.
10:31 SEKO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 21 czerwca 2023 r.
05/05/23 17:16 SEKO S.A.: HASH(0x2f2a5a0)
27/04/23 06:45  brak uprawnień Seko nie planuje kolejnych podwyżek cen; chce wypłacić dywidendę (wywiad)
23/03/23 06:42 SEKO S.A.: SEKO S.A.
09/02/23 11:22 SEKO S.A.: Przyznanie Spółce dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"