O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 21:05
kontakt
SATIS

Komunikaty

20/05/24 08:49 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/24 10:42 SATIS GROUP SA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu I kwartał 2024 roku
29/04/24 23:46 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA
23:12 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA
26/04/24 18:04  brak uprawnień KNF złożyła zawiadomienie o podejrzeniu manipulacji w obrocie akcjami Satis Group
12/04/24 20:04 SATIS GROUP SA: Utworzenie rezerwy w istotnej kwocie
19:54 SATIS GROUP SA: Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej złożenia skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z 29.02.2024 r.
19:43 SATIS GROUP SA: Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej otrzymania postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej dotyczące utrzymania w mocy postanowienia o oddaleniu zarzutów wobec postępowania egzekucyjnego
19:28 SATIS GROUP SA: Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej złożenia skargi na decyzję ostateczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 24.10.2023 r.
18:59 SATIS GROUP SA: Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej otrzymania tytułu wykonawczego i wszczęcia egzekucji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w związku z decyzją Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
08/03/24 21:25 SATIS GROUP SA: Złożenie skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego
06/03/24 23:23 SATIS GROUP SA: Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu
08/02/24 12:23 SATIS GROUP SA: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym Emitenta
31/01/24 17:28 SATIS GROUP SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
09/01/24 18:04 SATIS GROUP SA: Złożenie skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego