O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 13:09
kontakt
ROPCZYCE

Komunikaty

08/05/24 17:26 ROPCZYCE: Decyzja o rezygnacji z kontynuacji programu inwestycyjnego w zakresie objętym projektem na który Spółka otrzymała decyzję o wsparciu od Agencji Rozwoju Przemysłu w postaci prawa do zwolnienia z podatku dochodowego
14:40 ROPCZYCE: Potwierdzenie przez Radę Nadzorczą wykonania celów budżetowych wyznaczonych w Programie Motywacyjnym na 2023 rok
14:30 ROPCZYCE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 maja 2024 r
14:10 ROPCZYCE: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 maja 2024 roku.
12:48  brak uprawnień ZM Ropczyce wypłacą nie mniej niż 1 zł dywidendy na akcję z zysku za '23
12:31 ROPCZYCE: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy
15/04/24 22:00 ROPCZYCE: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8.05.2024 r.
03/04/24 14:18 ROPCZYCE: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
14:08 ROPCZYCE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
27/03/24 17:52 ROPCZYCE: ROPCZYCE
17:31 ROPCZYCE: ROPCZYCE
13:59 ROPCZYCE: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2023 rok
25/03/24 14:54  brak uprawnień ZM Ropczyce chcą wypłacić 1 zł dywidendy na akcję za 2023 rok
14:45 ROPCZYCE: Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2023 rok
23/01/24 12:05 ROPCZYCE: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.