O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 23:50
kontakt
RANKPRO

Komunikaty

21/09/23 18:01 RANK PROGRESS S.A.: RANK PROGRESS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/09/23 11:59 RANK PROGRESS S.A.: Wstępne wyniki finansowe Rank Progress S.A. i Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za I półrocze 2023r.
08/08/23 10:26 RANK PROGRESS S.A.: Rejestracja zmian Statutu Rank Progress S.A.
03/08/23 15:18 RANK PROGRESS S.A.: Ziszczenie się warunku umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości
26/07/23 15:00 RANK PROGRESS S.A.: Podjęcie uchwały Wspólników Spółki stowarzyszonej w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanego zysku w roku obrotowym 2023
04/07/23 15:17 RANK PROGRESS S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza otrzymane przez Emitenta podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
20/06/23 14:53 RANK PROGRESS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA dnia 20 czerwca 2023 r.
14:52 RANK PROGRESS S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
14:51 RANK PROGRESS S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 20 czerwca 2023r.
31/05/23 12:09 RANK PROGRESS S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki zwołane na dzień 20 czerwca 2023 r.
25/05/23 08:10 RANK PROGRESS S.A.: RANK PROGRESS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/23 11:12 RANK PROGRESS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 czerwca 2023 r.
23/05/23 13:12 RANK PROGRESS S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
19/05/23 14:25 RANK PROGRESS S.A.: Wstępne wyniki finansowe Rank Progress S.A. i Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za I kwartał 2023r.
12/05/23 14:46 RANK PROGRESS S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się z innymi spółkami