O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.21, godz. 08:16
kontakt
QUANTUM

Komunikaty

19/03/24 11:23 QUANTUM SOFTWARE SA: Uzupełnienie szacunkowych wyników za 2023 r.
04/03/24 15:02 QUANTUM SOFTWARE SA: Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software SA za rok 2023 r.
10:10 QUANTUM SOFTWARE SA: Odpowiedź Emitenta na pismo DSP-PSPZR.4420.53.2023.AW
22/01/24 14:22 QUANTUM SOFTWARE SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
28/12/23 09:36 QUANTUM SOFTWARE SA: Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie dywidendy z Kapitału Zapasowego
20/12/23 09:00 QUANTUM SOFTWARE SA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Quantum software S.A. w dniu 19 grudnia 2023 r.
19/12/23 13:56 QUANTUM SOFTWARE SA: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej - korekta
13:44 QUANTUM SOFTWARE SA: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
13:05  brak uprawnień Quantum software wypłaci 0,65 zł zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok
12:37 QUANTUM SOFTWARE SA: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.
12:24 QUANTUM SOFTWARE SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
13/12/23 11:25 QUANTUM SOFTWARE SA: Zgłoszenie kandydatur na członka Rady Nadzorczej Spółki
24/11/23 10:45 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/11/23 12:05 QUANTUM SOFTWARE SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19.12.2023 r.
29/09/23 08:07 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego