O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 05:39
kontakt
OPTIGIS

Komunikaty

15/05/24 18:01  brak uprawnień OPTIGIS SA (5/2024) Skrócony kwartalny raport okresowy za I kwartał 2024 r.
15/04/24 18:08  brak uprawnień OPTIGIS SA (4/2024) Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
20/03/24 18:07  brak uprawnień OPTIGIS SA (3/2024) Raport roczny skonsolidowany za 2023 r.
17:59  brak uprawnień OPTIGIS SA (2/2024) Raport roczny jednostkowy za 2023 r.
29/02/24 18:45 OPTIGIS S.A.: Wykonanie umowy inwestycyjnej
22/02/24 18:25 OPTIGIS S.A.: Zaciągnięcie pożyczki
18:18 OPTIGIS S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej
07/02/24 19:49 OPTIGIS S.A.: Odwołanie rozprawy w sprawie przeciwko TUiR Allianz Polska S.A.
23/01/24 09:28  brak uprawnień OPTIGIS SA (1/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
13/11/23 17:59  brak uprawnień OPTIGIS SA (9/2023) Skrócony kwartalny raport okresowy za III kwartał 2023 r.
14/08/23 17:35  brak uprawnień OPTIGIS SA (8/2023) Skrócony kwartalny raport okresowy za II kwartał 2023 r.
12/07/23 15:00 OPTIGIS S.A.: Postanowienie Sądu o wykonaniu układu restrukturyzacyjnego
29/06/23 12:52 OPTIGIS S.A.: Podpisanie przez Spółkę zależną umowy handlowej z Pocztą Polską S.A.
14/06/23 14:39  brak uprawnień OPTIGIS SA (7/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14.06.2023 r.
14:31 OPTIGIS S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu