O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.23, godz. 02:22
kontakt
NEURONE

Komunikaty

19/09/23 21:43 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (21/2023) Brak rejestracji przez Sąd zmiany statutu emitenta
11/08/23 13:30 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (20/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
30/06/23 18:07 Neurone Studio S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
17:59 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (19/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2023 roku
16/06/23 22:47 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (18/2023) Korekta raportu bieżącego EBI nr 17/2023
14:42 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (17/2023) Powołanie osoby zarządzającej
14:39 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (16/2023) Rezygnacja osoby nadzorującej
02/06/23 15:09 Neurone Studio S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r.
14:07 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (15/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r.
12/05/23 17:35 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (14/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji serii H
17:28 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (13/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 roku
20/04/23 09:15 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (12/2023) Rezygnacja prokurenta
21/03/23 15:58 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (11/2023) Raport roczny za rok 2022
17/03/23 22:57 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (10/2023) Otrzymanie przez Emitenta wezwania do zapłaty
13:34 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (9/2023) Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu