O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.23, godz. 02:01
kontakt
MYCODERN

Komunikaty

15/05/24 14:37  brak uprawnień MYCODERN SA (7/2024) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku
19/04/24 16:07  brak uprawnień MYCODERN SA (6/2024) Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
15/04/24 11:30  brak uprawnień MYCODERN SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
08/04/24 15:31  brak uprawnień MYCODERN SA (4/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E
15:21 MYCODERN S.A.: Korekta raportu ESPI nr 4/2024 - Zakończenie emisji oraz przydział akcji serii E
28/03/24 20:51 MYCODERN S.A.: Zakończenie emisji oraz przydział akcji serii E
14/02/24 23:15  brak uprawnień MYCODERN SA (3/2024) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
31/01/24 21:45  brak uprawnień MYCODERN SA (2/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
23/01/24 17:20 MYCODERN S.A.: Zawarcie umowy o współpracy
22/01/24 23:33 MYCODERN S.A.: Zawarcie ramowej umowy w zakresie wytwarzania i dostawy żelków
23:29 MYCODERN S.A.: Publikacja ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii E przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru - zmiana terminu przyjmowania zapisów na akcje serii E
08/01/24 13:04  brak uprawnień MYCODERN SA (1/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską
30/12/23 20:02 MYCODERN S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach
28/12/23 22:28 MYCODERN S.A.: Publikacja ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii E przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru - aktualizacja dokumentu informacyjnego
29/11/23 14:02 MYCODERN S.A.: Publikacja ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii E przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru - zmiana terminu przyjmowania zapisów na akcje serii E