O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 02:57
kontakt
MBFGROUP

Komunikaty

08/09/23 13:22 MBF GROUP S.A.: Zrealizowanie zamówienia na dostawy rafinowanego oleju rzepakowego
05/09/23 15:01 MBF GROUP S.A.: Zamówienie na realizację dostawy rafinowanego oleju rzepakowego na rzecz podmiotu niemieckiego
04/09/23 13:32 MBF GROUP S.A.: Zawarcie umowy ramowej o współpracy i zachowaniu poufności dotyczącej dostaw produktów rolnych
09:59  brak uprawnień MBF GROUP SA (24/2023) Wycofanie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect ? korekta
02/09/23 15:00 MBF GROUP S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży oleju rzepakowego rafinowanego z podmiotem niemieckim
31/08/23 17:25  brak uprawnień MBF GROUP SA (23/2023) Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy z Autoryzowanym Doradcą
17:11  brak uprawnień MBF GROUP SA (22/2023) Wycofanie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect
11/08/23 18:08 MBF GROUP S.A.: Sprzedaż spółki powiązanej Instytut Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie
18:02 MBF GROUP S.A.: Sprzedaż spółki powiązanej MBF Financial Advisory SRL z siedzibą w Bukareszcie
28/07/23 15:20  brak uprawnień MBF GROUP SA (21/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy MBF Group SA za II kwartał 2023 roku
25/07/23 12:45 MBF GROUP S.A.: Rewizja wybranych umów i kontraktów zawartych przez Emitenta
12/07/23 13:30  brak uprawnień MBF GROUP SA (20/2023) Wybór firmy audytorskiej i zawarcie umowy zbadania sprawozdań finansowych Emitenta
13:26 MBF GROUP S.A.: Podpisanie kontraktu na dostawy rafinowanego oleju rzepakowego do Francji
06/07/23 15:26  brak uprawnień MBF GROUP SA (19/2023) Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem
30/06/23 16:19 MBF GROUP S.A.: Zawarcie umowy ramowej o współpracy i zachowaniu poufności dotyczącej dostaw produktów spożywczych i chemicznych